Menu Sluiten

Logboek

De Boet Online!

Jarenlang heeft de website deboet.info dienst gedaan als het online communicatiekanaal van de vereniging. Nu wordt er gewerkt aan een nieuwe online kanaal. 

Deboetonline.nl is nog volop in ontwikkeling. Uitgangspunten voor de nieuwe site zijn:

  • To the point
  • Duidelijke structuur
  • Geschikt voor alle (mobiele) apparaten
  • Veilig

Mocht je mee willen werken aan het opbouwen van de site, en ben je handig in vormgeving of WordPress? Meld je dan aan via de secretaris.