Menu Sluiten

Nieuws

Algemene Leden Vergadering (ALV-2022)

De datum voor de jaarlijks te houden ALV is op 17 mei a.s.
Tijdens de ALV zal het bestuur o.a. de begroting voor dit jaar presenteren en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid zowel organisatorisch als financieel over de jaren 2020 (in 2021 was geen ALV mogelijk wegens Corona) en 2021.
Voor meer bijzonderheden zie bij “Evenement” of in de rubriek “alleen voor leden”.