Menu Sluiten

Nieuws

Algemene Leden Vergadering (ALV-2022)

De jaarlijks te houden ALV is gehouden op 17 mei j.l. in het zaaltje te Weteringbrug.

Het bestuur presenteerde de begroting voor dit jaar en legde verantwoording af over het gevoerde beleid zowel organisatorisch als financieel over de jaren 2020 (in 2021 was geen ALV mogelijk wegens Corona) en 2021. De Kascommissies 2020 en 2021 hebben de betreffende bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. De ALV ging hiermee akkoord en verleende het bestuur decharge over de jaren 2020 en 2021.
Het concept verslag ALV-2022 is te vinden onder de rubriek “alleen voor leden”.